петък, 25 април 2014 г. - , , 0 коментара

ИСТОРИЯ: ЗАБРАВЕНИТЕ СТАРИ ДУМИЧКИ

     Случвало ли се е стара жена да Ви разказва за бита си на младини? На мен скоро ми се случи. Една мила баба ме учеше да преда и се отнесе в спомени. Колко трудно се преде коноп, и после как се гледал, как го киснели на реката, и изчиствали от боклуците за да останат влакната и как правели кълчища. В целия си разказ жената използваше странни за мен думи, които никога не съм чувала. Не исках да ми ги обяснява, за да не прекъсна разказа и, защото звучеше като приказка. Реших, че все някъде тези думи ги има обяснени.      За мой късмет малко след това попаднах на точно такава книга - "Етнография на България", автор Христо Вакарелски, издание от 1977 година. Изключително интересно четиво, което те връща към миналото, корените, истинските неща. Естествено за мен най-интересни бяха частите "Обработка на тъкачните материали и тъкачество" и "Шевици и тъкани". За втората ще пиша в друг пост.
     Първата беше пълна със същите онези думички, които споменаваше бабата. Поиграх си и ги оформих като речник. Не че ги запомних, предполагам, че ще ми отнеме доста време. Надявам се да са интересни на някого. Ако пък има някой, който знае и други такива термини, много бих се радвала да ги сподели. 

     Думичките са по етапите на обработка на влакната, а не по азбучен ред. С черни букви са отбелязани ударенията. Изображенията са от книгата.серея мазнина, която се съдържа по неочистената вълна
пулпаспродълговат и плитък кош, в който се пере вълната, понякога се използва и за люлка на малки деца (Софийско, Станкедимитровско, Самоковско, Кюстендилско)
развличане, разчесване - на вълна,превръщане на вълната в годна за предене
дарак, гребенинструмент с два реда дълги железни шишове в горната си част
пасма, пластове, власове, пласи сноповете дълги влакна, които се получават след многократно разчесване на вълната
щим, дрепдолнокачествената вълна, която остава между зъбците на дарака
телен дарак – въведен в края на XIX век телен гребен, който прилича на четка, състои се от две табли, с гъсто наредени по тях еластични телени зъбчета
воден дарак – машина, построена на принципа на теления дарак, задвижвана от вода

 
вретено, въртено – издялано или изработено на струг, с по-прост или по-сложен профил, служи за навиване на готовата нишка при предене
прешлен, прешнел – тежест, поставяна на вретеното, направена от дърво или късче керемида
махалка – по-голямо от обикновеното вретено, без улейче за закрепяне на нишката, служи за грубо и не много пресукано опридане на ситна вълна и дреб, предназначени за вътък на дебели тъкани
летка – служи за предене на груба прежда от вълна или козина
вител – вретено, обтежено с камък, използвано от овчарите в Странджа
мъкнене – източване на нишката


хурка – инструмент, на който се прикачва материала за предене, напоясната хурка се прикрепва за пояса или под мишницата в ляво
ликатка, лакатка, хурчицаръчна хурка, която се държи в лявата ръка, с размер 15-35см, използва се само за предене на памук
сталка, преслица, прелицастояща на земята хурка, с широка дъсчена подставка
къжел – копиевидна хурка или разширението в ствола на хурката
къделяпродълговато стегнато снопче вълна, което се привързва към разширението на хурката
повезка, пояскакожена лентичка, завършваща със закопчалка от птиче кокалче, за привързване на къделята към хурката
чекрък – ръчно предачно колело


прежда, прелоназвание на изпреденото с обикновено вретено
маане, махане - название на изпреденото с махалка
пресукване, препридане, преврътанеусукване на преждата за получаване на дебели нишки
връв, върва, въженцедебелата пресукана нишка
пресуквретено, използване за пресукване на две успоредни прежди от две кълбета
мутафчийски чекрък, макара - инструмент в професионалното въжарство, на които могат да се източват едновременно две нишки и да се препридат други две

 
топиломясто в реката или локва, където се накисват ленът и конопът след ожънването им и преди следващата обработка
гръстималки снопчета в които са навързани стеблата
пъздер, пъздеркатвърдите части от стеблата, след опадването на които остава ликовите влакна
мънене, мелекисване, буане, трене гръсти  начукване, чрез което се отстранява пъздера
меница, мелица, мъница, търлицадървен инструмент, чрез който се начукват стеблата


бияч, баталник, мал, чукало – мечовидно изрязана дъска за чупене на гръстите
повесмо – това, което остава след мънене или дългите влакна, оставащи след изчесване
гребенец вид дарак за изчесване на лен и коноп
чешанка, кълчища, щим - късите влакна, оставащи след изчесване
дребницакъделя от кълчища
влакница, власницакъделя от дълги повесмамаган, викло – уред за смачкване на семената на памука, за по-лесното им отстраняване
пласи – изтеглените влакна на памука
насноваване, навиванеподготовка на основата за тъкане
кросно, вратилочасти от стана, на които се навиват основата и съответно готовото платно
нищелкиустройство, служещо за повдигане на част от нишките на основата
връткаустройство за отмерване дължината на основата
цев – цилиндър от бъзово стебло или тръстика, служещо за навиване на прежда
калами, калмуканицеви, върху които се навива преждата за основата
сновалница, снователка, клумядървена рамка, на която се нареждат каламителетка, сукалоустройство за навиване на преждата
рудан, чекръкзадвижващата част на сукалото
мотовилкадървена вилка с кръстовище в другия край
лакътмярка за дължина около 50см
аршин - мярка за дължина, на някои места равна на два аршина, официално установено от турците около 75см
пасмоозначено количество прежда от една мотовилка
главапреброени и групирани намотки в пасмото
врътка, врътешка, ленче, елемиа, геджерауред, на който се слага пасмото при насукване на цевите
цапове, цеповепръчки, които се поставят на мястото на кръстосването на основата при навиването и върху кросното
навоиуреди, върху които се закрепя кросното при навиване на основата
разбойстан
корони, коруни, круни, страни, сохи, сохи, нозе, крака, плазове, смокове, санки, стръки, майки, трупове, остръгви, страти, рафтове, герметидвете рамки, на които се монтира хоризонтален стан
бърдогребен, изработен от тръстикови пластини от майстори гребенари или бърдари, служещ за набиване на вътъка
бърдило, набърдило, ваталирамката, в която е поставено бърдото
куталец, мужделник - клуповете от нищелките, за нишките на основата
стъпалки, подножкипедалите, с които се привеждат в движение нищелките
скрипци, скрипълци, ушники, щипалки, женички, кукли, лястовичкидървени зъбни колела, на които са закрепени по две нищелките
сновалкасовалка
качьо, кайчосовалка с форма на лодка
зев, устаотвор, образуван в основата за преплитане с вътъка
зъбци, напрусци, пръжецуред за разпъване на тъканта
статюв стан – отвесен стан


чул – груба постелка
мутафчийствозанаят, тъкане на чували, торби и други
кори, дъсчици, чапариквадратни плочки, изработени от дърво или гьон с дупчици на всеки ъгъл


плетене на попразинай-елемнтарното тъкане на колани за товарен добитък
цеплескоба с която се пристяга основата за да стане едноредна
плъстифилц
гайтанплетен шнур със сложна структура, при която нишките са под ъгъл от 20 до 70 градуса спрямо оста на гайтана
казаслък - производство на гайтани, шнурове от коприна, екселбанти, еполети, пискюли и такъми за коне
шаварTypha latifolia- блатна трева, от която се правят рогозки
платнотънка ленена, конопена, памучна или копринена тъкан, обикновено изтъкана с две нищялки
шаяквълнена тъкан, тъкана с четири нищялки
лита тъканизработена на две нищялки, с вид на единични кръстоски, при които еднакво личат и основните, и вътъчните нишки
четворна, диметна тъканобхващащите по два пъти вътъка основни нишки дават очертание на диагонално редуващи се прави ъгли
късани, вадени, пребрани тъканиполучени чрез допълнителни технически средства тъкани
тепанетехника на уплътняване и овласяване
тепавица, тупавица, валявицазадвижвано от вода устройство за тепане


чук, палец, улей, врътено, точило, валмосъоръжения в тепавицата
доща, дръщакръгъл, укрепен с рядко наковани дъски басейн, служещ за валяне на постелки, завивки и горни зимни дрехи
кебета, халища - уплътнени и кардирани тъкани, в резултат на валяне
пращове, пращилавръзки за детски люлки и за торби или други ивици
стръковеснопчета от прежди, от които се плетат пращове
ликовлакно от липа или от ракита
обеля, шушляк тънка царевична шума
статвкопан стансряда, 9 април 2014 г. - , , , 0 коментара

ПРОЕКТИ: СРЕДНОВЕКОВНА БРОДЕРИЯ С БОД БАЙО

     Всъщност този бод беше непознат за мен и в този смисъл - предизвикателство. Освен това ми беше нужна бродерия, характерна за средновековието, за представяне на историческата възстановка на крепостта Червен през месец май 2013г.     Използвах неравномерно ленено платно и остра игла. Цветовете не са като на Гоблена от Байо, подбирани са с цел готовата бродерия да бъде монтирана като украса на средновековна рокля. Фигурите също не са копирани, просто са опит да се запази средновековния дух:-)     Както е видно и конците не са вълнени. Използвах котон перле. Мисля, че изборът ми не беше удачен. Започнаха да се завалват много бързо. Все пак е първи опит.


     Относно бродерията мога да кажа, че е изключително приятна за работа. Задължително се използва гергеф. Той дава възможност правите бодове да са точно толкова дълги, колкото да не набират плата. Трите основни стъпки можете да видите в предния ми пост. Първо се покриват плътните фигури с прави бодове, които сменят посоката си според извивките. От задната страна те не се виждат.     На втората стъпка се слагат напречни бодове от контур до контур, така че да покриват дългите конци. На третата стъпка се прикрепят напречните бодове с мънички тропоски, прескачайки по две от дългите, прави нишки.     Накрая се окантва с бод зад игла в контрастен цвят.


     А сега за средновековните фестивали. Преди две години чух за първи път за тях и със семейството ми прескочихме до Червен. Отидохме и останахме... Включихме се в Национално дружество Традиция, Велико Търново. Както и останалите клубове за исторически възстановки, се занимаваме с експериментална археология, исторически реенактмънт и жива история, с внимание към различни епохи и събития. Участието в такива мероприятия ме мотивира да проучвам и представям различни позабравени техники, материали и инструменти, използвани в ръкоделието.


 2013 година, Червен
вторник, 8 април 2014 г. - , , , , 5 коментара

ИСТОРИЯ: ГОБЛЕНЪТ ОТ БАЙО

     Bayeux Tapestry е може би най-известната бродерия в света, по-ценна като извор на историческа информация, отколкото като изящно ръкоделие. 


     Впечатляваща с размера си - дължина почти 70 метра и ширина 0.5 метра. Всъщност тя не е гоблен в сегашния (бродиран) или в оригиналния (тъкан) смисъл на думата. Бродерията изобразява нормандското нашествие в Англия и неговата кулминация - битката при Хейстингс през 1066 година. Представлява 50 сцени с надписи на латински, изработени върху лито тъкано ленено платно, с оцветени с растителни бои вълнени конци. Създадена е в Англия през 1070 година. През 1729 година е открита и изложена в катедралата на Байо, Франция. В момента може да бъде видяна в собствен музей: Musée de la Tapisserie de Bayeux.  


     На гоблена са изобразени 623 човешки фигури, 202 коня, 55 кучета, 506 други животни и птици(някои от тях митични), 49 дървета, 41 кораба, 37 сгради, 57 надписа с около 2000 букви. Точният автор на това произведение е неизвестен. Има две хипотези. Според едната е изработено по заповед на кралица Матилда, съпруга на Уилям Завоевателя, от придворните тъкачи. Според другата поръчител е Одо, епископ на Байо и брат на Уилям. През 2007 година Гобленът от Байо е включен в програмата на ЮНЕСКО за защита на документалното наследство "Паметта на света".
         Можете да разгледате още детайли от композицията туктук можете да научите повече за съдържанието на изобразените сцени.


     Използваните цветове са червено-кафяво(теракота), циньо-зелено, синьо, маслинено зелено, потъмняло злато, и малки количества черно, тъмно синьо и цвят на салвия. По-късни корекции са правени със светли жълто и зелено, оранжево. През 11 век вълната за бродерия е била оцветявана преди изпридането. Дебелината на конците е зависела от това, дали ще се използват за изработка на пълнежи или контур. За получаване на необходимите десетина нюанса са използвани три растения - сърпица(Isatis indigotica), брош(Rubia tinctorum) и резеда(Reseda luteola). Листата на сърпицата дават син цвят. Използвала се е преди навлизането на индигото след Великите географски открития през 17 век. Корена на броша се използва за добиване на червено. Жълт цвят се получава от корените на резедата. Вълната се потапя в боята и се суши по няколко пъти, в зависимост от желаната наситеност.

 
     Малко подробности за изработката. Използвани са два вида бодове. Бод зад игла за надписите и контурите, и бод байо за пълнеж на фигурите. Вторият се среща и с английските имена couching или laid work. Изработва се в три стъпки:


 

     И малко забавление: тук можете да конструирате свои собствени сцени в стила на Гоблена от Байо.